UPSCORE

Andreas Demuth

Andreas ima više od 20 godina iskustva u digitalnom izdavaštvu i pretplatama. Prije Upscorea, bio je CEO internetsko-medijske grupacije u CEE regiji, izvršni direktor AOL-a Njemačka te je držao različite upraviteljske pozicije u AOL-u Europa. Kao direktor podružnice Bertelsmanna u Dublinu, izgradio je europsko rješenje za naplatu pretplata.

event 25.04.2022.
Andreas Demuth

Andreas ima više od 20 godina iskustva u digitalnom izdavaštvu i pretplatama. Prije Upscorea, bio je CEO internetsko-medijske grupacije u CEE regiji, izvršni direktor AOL-a Njemačka te je držao različite upraviteljske pozicije u AOL-u Europa. Kao direktor podružnice Bertelsmanna u Dublinu, izgradio je europsko rješenje za naplatu pretplata.